Етикети: №39

Подземен минен музей, гр. Перник

Подземният минен музей в Перник е създаден през 1986 г. и е уникален за балканския полуостров, както и един от малкото в Европа. Разположен е в 2 от запазените галерии (с обща дължина 630м)...

Ждрелото на река Ерма

Ждрелото на р. Ерма

Една срещу друга на двата бряга на реката са се възправили две канари, високи около 150-200 метра, наречени Жилав камък и Манастирището /или Църквището/. Тунелите са прокопан от германците по време на Втората световна...

Top