Етикети: Юнеско

Ивановски скални църкви – църква “Света Богородица”

Стенописите в църквата „Св. Богородица” (дело на търновски майстор XIVв.) са световноизвестни. Те са сред най-представителните образци на Палеологовото изкуство на Балканите. Запазени са 25 полета с изображения. Изключителните им художествени качества са причината...

Боянската църква „Св. св. Никола и Пантелеймон“

Боянската църква е средновековна българска църква (придворен параклис, по-късно манастир) и е един от културните символи на България. Включена е през 1979 г. като културен паметник в Списъка на световното културно и природно наследство...

Top