Етикети: Хотнишка екопътека

Извор на река Бохот

Река Бохот (в горното течение Курудере) е десен приток на река Росица с дължина 32 км, като основното подхранване на реката е главно от карстови извори. След село Хотница прорязва скалите като образува живописния...

Хотнишка екопътека

Началото на еко пътеката е в ляво непосредствено до Хотнишкия водопад. Дължината на пътеката е около 1 км, като се движи нагоре срещу течението на реката и стига до горната част на каньона. Тя...

Хотнишки водопад

Хотнишкият водопад (Кая Бунар) представлява естествен завършек на пролома на реката Бохот. Височината на пада му е около 30 метра. От там започва и Хотнишката екопътека.

Top