Етикети: Менхир Побит камък

Менхир Побит камък

Скалния феномен „Побит камък“, представляващ отделно стърчаща скала (сякаш побита в земята) с височина около 4 метра разположена в ливадите извън селото в местността „Азмако“. За произхода на побития камък има различни хипотези. Някои...

Top