Етикети: ВЕЦ

ВЕЦ Батак

ВЕЦ Батак – първата подземна водноелектрическа централа в България, въведена в експлоатация – януари 1958 година. На една от снимките се вижда оригиналната лопатка от хидрогенератор №3 използвана още при пуска на централата.

Top