Тракийски скален комплекс „Баджалията“

Да Да Да Не Свободен достъп Не info
Трудност:
Заслужава си:
Преживяване:
Гледка:
Condition:
Marking:
Walk Duration:
walk_duration часа  
Min. Visit Time:
1:00 часа  
Distance from Sofia:
463 km  
Driving Time from Sofia:
5:47 часа  

Back to the map

Time to visit :

Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Естествено уширената равнина около древната река, бордирана от скални венци и пещери е била ограничена с вал и така е била рамкирана свещенна Г-образна територия – temenos. Приблизително в нейния център попада голямата естествена пещера “Баджалията”, извисяваща се над високия десен бряг на сухоречието, ръкав на р. Табан. От подножието към скалния венец в скалата е изсечена пътека, която се разширява и хоризонтира при подхода към пещерните структури. Тя отвежда до началото на естествен скален тунел, който бележи началото на скалното светилище.
Добре оформените при входа жлебове свидетелстват, че е бил затварян чрез закотвена в скалата дървена врата.
Г-образната галерия извежда до хоризонтално изсечена пътека, чрез която се достига до огромна естествена пещера с размери: 18, 80 x 8, 50 x 7, 60 м. До входа на пещерата е регистриран културен хоризонт с керамика и следи от огнище. Тук са намерени 7 сребърни драхми, сечени в Истрия и три римски републикански денара от 1 – ІІ в. сл. Хр. Вдясно от пещерата е най-старателно изсеченото помещение в комплекса – дълбок елепсовиден в разрез и полуелипсовиден в план олтар с размери: ширина 5,15 м, дълбочина 6,00 м. и височина 2,00 – 320 м., чийто под е идеално подравнен. В подножието му скалната пътека е уширена и така е оформена своеобразна площадка. Под нея се разкрива дълбока около 20 м. безна, която достига до нивото на сухоречието. Точно на това място в резултат на многовековни жертвоприношения от площадката пред олтара на скалния храм в низината се е натрупал културен пласт с диаметър около 22 м. и дълбочина между 1,70 м (до скалата) и 3,30 м (в низината).

How to get there: 2
Warning: Illegal string offset 'value' in /home/myebookb/public_html/place.bg/wp-content/themes/placebg/placemarks-page-templates.php on line 177

Warning: Illegal string offset 'value' in /home/myebookb/public_html/place.bg/wp-content/themes/placebg/placemarks-page-templates.php on line 178

Warning: Illegal string offset 'label' in /home/myebookb/public_html/place.bg/wp-content/themes/placebg/placemarks-page-templates.php on line 179

Warning: Illegal string offset 'value' in /home/myebookb/public_html/place.bg/wp-content/themes/placebg/placemarks-page-templates.php on line 177

Warning: Illegal string offset 'value' in /home/myebookb/public_html/place.bg/wp-content/themes/placebg/placemarks-page-templates.php on line 178

Warning: Illegal string offset 'label' in /home/myebookb/public_html/place.bg/wp-content/themes/placebg/placemarks-page-templates.php on line 179
b
Легенда

Забранен

Позволен

×