Категория: Резервати, Защитени местности

Голямо кубинско розово фламинго в лагуна Guanaroca

Резерват за Фламинго в лагуната Guanaroca, Куба

Природният резерват Гуанарока се простира на 15 000 акра и е единствената естествена защитена зона в региона на Сиенфуегос. В рамките на резервата се намира Laguna Guanaroca – блестящо солено езеро, образувано от река...

Резерват “ПЯСЪЧНА ЛИЛИЯ” (Pancratium maritimum)

Това е най-малкият резерват в България с площ от 0,6 хектара, обявен (през 1962 година) с цел опазване на едно от най-големите находища на терциерния реликт пясъчна лилия (Pancratium maritimum). Тя е едно от...

Top