Категория: Скални ниши

Kалпак Кая

Тракийското скално светилище Kалпак Кая се намира северозападно от Кърджали. В скалата могат да се видят издълбани трапецовидни ниши, както и останки от древно тракийско селище. С мястото се свързват различни легенди и предания....

Скална гъба, село Женда

Скалната гъба се намира на около 150 – 200 м под тракийската крепост Боюк тепе. Висока 10-12 м тя продължава да стои изправена в противоречие с всякакви природни и физически закони. Към върха на...

Крепост Асар кая, село Женда

Крепостта Асар кая (Буюк тепе, Бешик тепе) е била изградена на скална тераса, която е с отвесни скални склонове от север, изток и юг. Достъпна е само от югозапад, където е била изградена крепостна...

Пармак кая, с. Ночево

Пармак кая (Пармаклъ кая) представлява тракийски култов комплекс разположен на скален масив състоящ се от две части с издълбани в него повече от тридесет трапецовидни ниши. По средата на скалния масив има цепнатина, в...

Глухите камъни

Глухите камъни е един от най-големите тракийски скален култово-погребален комплекси в Източните Родопи с над 200 трапецовидни ниши, две гробници и стълба водеща към водохранилище и тракийско селище съществувало южно от скалата. Наименованието на...

Скални ниши Кован кая

Кован кая (Пчелен камък) е част от мегалитен тракийски култов комплекс до село Долно Черковище. В превод Кован кая означава Скалата кошер. Името на масива идва от многобройните (над 100) трапецовидни ниши, издълбани в...

Тракийски скални ниши край с. Дъждовница

Издълбани в отвесни скали, тракийските скални ниши са забележителни мегалитни паметници, които се срещат единствено в Източните Родопи. Наподобяващия огромен фриз комплекс край с. Дъждовница е един от най-впечатляващите, с множеството причудливи фигури изваяни...

Тракийско скално светилище Орлови скали

Тракийското скално светилище “Орловите скали” (на турски “Кузгун кая” – “Гарванов камък”) представлява вулканично скално образувание с площ 586 кв.м. Височината на скалата от западната страна е 30 м., от южната 25 м., а...

Top