Етикети: №97

Мадарски конник

Ма̀дарският конник (2,6 x 3,1м) e изсечен през VІІІ в. сл. Хр. върху отвесна скала на височина от 23 m. Това е единственият скален релеф в Европа от периода на ранното средновековие и е...

Top