Етикети: Горска ягода

Водопад Боров камък

В началото на екопътеката “Боров камък” се намира хвостохранилището на мина „Плакалница”. При скъсването на стената му на 1 май 1966 г. повече от 450 000 m³ кал, вода, тиня и утайки заливат село...

Водопад Котлите

Вероятността да видите водопад Котлите пълноводен е много малка. През по-голямата част от годината той пресъхва. Когато има обилна вода тя се спуска на няколко пада по скалите от общо около 30 метра височина,...

Top