Етикети: Восъчни фигури

Музей на “восъчните фигури”

В Мултимедийния посетителски център “Царевград Търнов” са пресъздадени важни събития от бита и културата на Царевград от XII и XIII век, от времето на българските царе. Фигурите са майсторски изработени от гипс, а лицата...

Top