Категория: Реки

Златен парк, Луковит

Златният парк е частен имот. Тези къщи не са хотели или заведения и не се отдават под наем. Те са собственост на Адриан Йорданов – Ачо, който е собственик и на „Каменните къщи“ край...

Екопътека Бели Искър

Екопътека “Бели искър” криволичи в дефилето на едноименната река. По протежение на маршрута са изградени множество дървени мостчета над реката и зони за отдих. Маршрутът е много лек и приятен за разходка, особенно в...

Извор на река Бохот

Река Бохот (в горното течение Курудере) е десен приток на река Росица с дължина 32 км, като основното подхранване на реката е главно от карстови извори. След село Хотница прорязва скалите като образува живописния...

Top